​Du må hellere end gerne anvende vores søgefunktion.

​Historie og fakta

Pr. 1 september 2011 rettes fokus 100% mod råstofaktiviteterne.

Med henblik på at holde fokus på grusgravsaktiviteterne i Kudsk & Dahl, er vognmands- og værkstedsafdelingerne solgt fra. Dette giver mulighed for at videre udvikle grusgravaktiviteterne.

Pr. 1. marts 2008 blev virksomheden solgt til Unicon A/S, som overtog alle aktiviteter og alle medarbejdere i Kudsk & Dahl A/S.

Pr. 1. juni 2008 blev Kudsk & Dahl A/S`s betonafdeling overført til Unicon`s betonsektion og kører herefter videre som Unicon beton.

I 2011 frasolgtes vognmandsforretningen og værkstedet til Kudsk og Nissum A/S

Resten af Kudsk & Dahl A/S, d.v.s. grusgravsafdelingen drives videre med følgende produktion

I sydområdet produceres der i Nr. Hostrup/ Egvad og i Dybvad/Andholm.

Der produceres beton og asfalttilslag samt vejmaterialer i vore grusgrave.

Et ungt selskab med en lang historie bag sig

Pr. 1. januar 2005 fusionerede Brdr. Dahl Vognmandsforretning A/S med ApS Gram Færdigbeton.​

De to forretninger blev grundlagt i h.h.v. 1937 og 1947.

Fusionen gennemførtes således af 2 ligeværdige parter med 50 % af aktierne til hver med ønsket om at skabe en stærkere og mere effektiv organisation.

Ejerforhold:

​Kudsk & Dahl A/S er ejet 100% af Unicon A/S.

Bestyrelse:

Søren Holm Christensen (Formand)

Casper Mathiasen

Henrik Jeppesen

​Direktion:​

Casper Mathiasen

KUDSK & DAHL A/S

Vojensvej 7, 6500 Vojens

Telefon: 70 70 72 92

Mail: mail@kudsk-dahl.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag

6:00 - 16:00

Fredag​

6:00 - 14:00

Lukkedage i 2024 udover helligdage

Onsdag den 1. Maj

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag den 10. maj

​Onsdag den 5. Juni